help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 1989 houdende verdeling voor het schooljaar 1988-1989 van het krediet voor de modernisering van de uitrustingsapparatuur, bedoeld in artikel 32ter van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van onderwijswetgeving


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/12/1989
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/03/1990
Page:4847
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

TT schooljaar 1988-1989