help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief van 27 mei 2015 ter vervanging van de ministeriële omzendbrief van 25 maart 2009 ter vervanging van de ministeriële omzendbrief van 7 mei 2002 betreffende de notie van gewone plaats van het werk voor de federale politie en de ministeriële omzendbrief van 31 augustus 2009 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 25 maart 2009 ter vervanging van de ministeriële omzendbrief van 7 mei 2002 betreffende de notie van gewone plaats van het werk voor de federale politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/05/2015
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/2015
Pagina:33028
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2015 ("de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/07/2015 tot ...