help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Gecoördineerde statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ten gevolg de wijzigingen besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 mei 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/2014
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/2015
Pagina:24293
Inwerkingtreding / Uitwerking 04/05/2015 (datum van inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit, overeenkomstig art. 41, § 4, van W 13/03/1991: "Een statutenwijziging heeft slechts uitwerking na haar goedkeuring door de Koning (…)")

Periode van geldigheid van 04/05/2015 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Nieuwe gecoördineerde statuten van de NMBS ten gevolg de wijzigingen besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 mei 2014


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 28/04/2015