help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 maart 2015 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2015
Pagina:19813
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2: a) inwerkingtreding: 31/03/2015; b) uitwerking: 01/04/2014 (pro parte) en 01/07/2014 (pro parte)


Periode van geldigheid van 01/04/2014 tot ...