help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 04/07/2014
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/10/2014
Page:80807
Avis du Conseil d'Etat 56429
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: "op de datum van goedkeuring van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2014-2020, door de Europese Commissie, maar ten vroegste op 1 januari 2015": vastgesteld op 01/01/2015 (BVR 27/03/2015)

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op de verbintenissen die worden aangegaan vanaf 1 januari 2015. Dit besluit is ook van toepassing op de verbintenissen die nog lopen op 1 januari 2015 en die gesloten zijn op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling.
De voorwaarden van de verbintenissen die nog lopen op 1 januari 2015, worden aangepast aan de bepalingen van
Dit besluit. Als de landbouwer deze aanpassing niet aanvaardt, eindigt de verbintenis zonder dat terugbetaling wordt
Verlangd voor de periode waarin de verbintenis al is nagekomen.

Période de vigueur du 01/01/2015 au ...