help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van de Raad van Bestuur van 14 mei 2014 houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/2014
Editie:1
Pagina:48937
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/05/2014

Periode van geldigheid van 14/05/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.