help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2014
Editie:1
Pagina:44471
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 20/06/2018 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 25/12/2017
Advies van de Raad van State 55581
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/06/2015 ("één jaar na de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 12/06/2015 tot ...
Opmerkingen Krachtens artikel 101, 2°, van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt blijft dit besluit van toepassing totdat het uitdrukkelijk wordt opgeheven, met uitzondering, uitsluitend in verband met de commercialisering van beleggingsinstrumenten, van de artikelen 11 tot 25 ervan.