help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 september 2022 tot verhoging van de financiering van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen voor producten en materiaal bestemd om ziekenhuisinfecties te voorkomen en voor de functie van coördinerend arts, en tot financiering van de functie van referentiearts


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/2022
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/2022
Pagina:73544
Advies van de Raad van State 71945
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 5: 01/01/2022 (art. 7)

Art. 6: 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot ...