help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/05/2014
Editie:2
Pagina:41681
Advies van de Raad van State 53986
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/05/2014

Periode van geldigheid van 31/05/2014 tot ...
Opmerkingen Verwijzing naar de bepalingen bedoeld in de artikelen 6 en 7: artikel 8 van deze wet bepaalt dat de bestaande wetten en uitvoeringsbesluiten die verwijzen naar de bepalingen bedoeld in de artikelen 6 en 7, worden geacht te verwijzen naar de overeenkomstige bepalingen in het Wetboek van economisch recht. Artikel 9 van deze wet bepaalt ook dat de Koning de verwijzingen in bestaande wetten en koninklijke besluiten naar de bepalingen bedoeld in de artikelen 6 en 7 kan vervangen door verwijzingen naar de ermee overeenstemmende bepalingen in het Wetboek van economisch recht.