help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 21 maart 2014 tot aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en implementatielasten verminderen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 21/03/2014
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/05/2014
Edition:2
Page:39489
Avis du Conseil d'Etat 54656
Entrée en vigueur / Effet Vanaf het academiejaar 2014-2015
Art. 3: te bepalen door de Regering
Art. 31 en 32: 01/01/2015

Definitie academiejaar: zie art. I.3, 1°, van de Codex Hoger Onderwijs

Période de vigueur du 01/01/2015 au ...