help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2014
Pagina:35201
Advies van de Raad van State 53706 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2014 (KB 04/04/2014)

Overgangsbepalingen: art. 4

Periode van geldigheid van 01/09/2014 tot ...
Opmerkingen De referentie naar de parlementaire stukken 53-3301 (Kamer van Volksvertegenwoordigers), zoals bekendgemaakt in het BS, is onjuist.