help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot wijziging van het stelsel van tijdskrediet voor wat de private sector betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/02/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/2014
Pagina:12748
Advies van de Raad van State 54611
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2014 ("op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de dag
Volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/03/2014 tot ...