help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2014
Editie:2
Pagina:6641
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013
Art. 2, 6 en 23: 01/01/2014
Art. 9, 10, 13, 14 en 17: 01/01/2012

Overgangsbepaling: art. 24

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...
Opmerkingen art. 22: niet geanalyseerd omdat de gewijzigde akte niet in de databank werd opgenomen.
art. 23: niet geanalyseerd omdat de opgeheven akte niet in de databank werd opgenomen.