help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/2014
Editie:2
Pagina:4987
Advies van de Raad van State 52149
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/06/2014 (KB 19/04/2014)

Periode van geldigheid van 15/06/2014 tot ...
Opmerkingen De twee bijlagen die onder het dispositief van deze wet werden opgenomen, vormen niet de bijlagen ervan maar zijn de bijlagen bij het Consulair Wetboek zelf (zie, in die zin, de artikelen 42, 43, 45 en 49 van dit wetboek die een expliciete verwijzing naar de bijlage 1 en de bijlage 2 van het Consulair Wetboek bevatten). Om kennis te nemen van de wijzigingen die aan de twee betrokken bijlagen worden aangebracht dient men dus de "Analyse" van het Consulair Wetboek zelf dat het voorwerp van een afzonderlijke fiche uitmaakt te raadplegen.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Wetb 21/12/2013