help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1995
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/1995
Pagina:18049
Advies van de Raad van State 23853
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/1995

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie “Alle” in de analyse.

Periode van geldigheid van ... tot 16/06/2019