help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot wijziging van diverse besluiten betreffende het woonbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/10/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/2013
Pagina:96044
Advies van de Raad van State 53892
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/12/2013 ("tien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")
Art. 1: 01/10/2013
Art. 51 en 52: 01/01/2014

Overgangsbepalingen: art. 54

Periode van geldigheid van 01/10/2013 tot ...