help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/2013
Pagina:87132
Advies van de Raad van State 53684
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/12/2013 ("tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad")
Art. 13, 14, 15 en 17: 01/05/2014 ("de eerste dag van de zesde maand na datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 05/12/2013 tot ...