help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Belpex - Marktreglement (voor de uitwisseling van energieblokken) van 8 augustus 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/2013
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/10/2013
Pagina:74662
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Periode van geldigheid van ... tot 11/10/2014
Opmerkingen 1) Datum van de akte: 08/08/2013. Deze datum wordt afgeleid uit het 3de lid van de aanhef van het MBFO tot goedkeuring dat een verwijzing bevat naar "het voorstel van wijzigingen aan het marketreglement van Belpex NV van 8 augustus 2013". Dit "voorstel" moet in werkelijkheid begrepen worden als het aangenomen reglement. Het goedkeuringstoezicht van de overheid veronderstelt immers noodzakelijk een voorafbestaande akte waarvan de uitwerking opgeschort is tot op het ogenblik van de vereiste goedkeuring.

2) Opschrift: de woorden tussen haakjes staan niet in het officiële opschrift en werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.


Bijlage bij
Aard Datum    
MBFO 15/10/2013