help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Programmawet (I) van 26 december 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/12/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2013
Editie:2
Pagina:103976
 • 18/08/2014 (Duitse vertaling)
  1) Art. 13 tot 15, 17 tot 21 en 24 (BS 18/08/2014, p. 60469)
  2) Art. 1 tot 3, 9, 10, 16, 27 tot 32 en 34 tot 55 (BS 18/08/2014, p. 60471)
 • 31/03/2014 (Rechtzetting)
  Parlementaire stukken
 • 19/03/2014 (Duitse vertaling)
  Art. 25 en 26
Advies van de Raad van State 54445
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2 en 3: 10/01/2014
Art. 4 tot 7: 31/12/2012 (art. 8)
Art. 9: te bepalen door de Koning
Art. 11 en 12: 10/01/2014
Art. 13: 01/01/2014 (art. 15)
Art. 14: 01/11/2013 (art. 15)
Art. 16: 10/01/2014
Art. 17 tot 24: 01/01/2014
Art. 25 ("in de mate dat het een derde lid invoegt in artikel 94, § 9, van dezelfde wetten"): 15/12/2013
Art. 25 ("in de mate dat het een vierde lid invoegt in artikel 94, § 9, van dezelfde wetten"): 01/01/2014
Art. 27 tot 32: 10/01/2014
Art. 33: te bepalen door de Koning (De datum van inwerkingtreding van art. 33 bepaalt de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende aanduiding van een instelling, bedoeld in artikel 6, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.): 01/05/2014 (KB 01/07/2014, BS 11/07/2014)
Art. 34: 01/08/2014 (KB 19/12/2014)
Art. 36: 10/01/2014
Art. 37: 01/01/2014
Art. 39 tot 41: 10/01/2014
Art. 42 tot 45: 01/07/2014 (art. 46)
Art. 47 en 48: 10/01/2014
Art. 49 tot 53: 01/01/2014, met uitzondering van de bepalingen in de artikelen 50 en 52 met betrekking tot de werken in onroerende staat, die in werking treden op dezelfde dag als de artikelen 6 tot 14 van de W 08/12/2013 (BS 20/12/2013, p. 101272) (art. 55)
Art. 54: 01/04/2014 (art. 55)
Art. 56: 10/01/2014

Periode van geldigheid van 31/12/2012 tot ...