help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 12 april 1965 tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën die aan mechanografische machines tewerkgesteld zijn]
Ministerieel besluit van 12 april 1965 tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën die aan mechanografische


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/04/1965
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt