help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 2013 fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/2013
Nummer: 2013/576
Aard van de akte: Arrêté du Collège de la Commission communautaire française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/2013
Pagina:73961
Advies van de Raad van State 53623
Inwerkingtreding / Uitwerking Entrée en vigueur: 16/09/2013

Fin de vigueur avec dispositions transitoires: voyez "Tous" dans l'analyse.

Periode van geldigheid van 16/09/2013 tot 25/12/2016