help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/01/2012
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/2013
Pagina:36032
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/06/2013 (dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring van deze wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post)

Periode van geldigheid van 07/06/2013 tot ...
Opmerkingen Datum van de akte: vermeld in de aanhef en in art. 1 van het goedkeuringsbesluit.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 29/05/2013