help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 17 oktober 2008 houdende oprichting en samenstelling van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst Financiën en waarbij aan deze personeelscomités sommige bevoegdheden inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel worden toevertrouwd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/2008
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/2008
Pagina:56935
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/10/2008

Periode van geldigheid van 15/10/2008 tot 31/05/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.