help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/2013
Pagina:22098
Advies van de Raad van State 52584
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van ondertekening
Art. 2: 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van de omzendbrief "Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties"
Art. 3: op de datum van inwerkingtreding van de omzendbrief "Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties"
Art. 6 et 8, 2°: 01/01/2013
Art. 9: 01/07/2011
Art. 11: 01/04/2012
Art. 12: 01/01/2013
Art. 13: 16/03/2007
Art. 21: 01/04/2012
Art. 23: 01/01/2010
Art. 24: 01/01/2013
Art. 25: 01/05/2012
Art. 26 en 28: 01/01/2012
Art. 27: 01/09/2012
Art. 29: 01/08/2012
Art. 30: 30/11/2012
Art. 32: 01/01/2013
Art. 34: 02/12/2011
Art. 35: 01/01/2013

Periode van geldigheid van 16/03/2007 tot ...