help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/01/2013
Pagina:687
Advies van de Raad van State 51718
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/09/2009

Buitenwerkingtreding: de artikelen art. 8, 2°, 8, 4°, 14, 15 en 25 treden buiten werking respectievelijk op 01/07/2011, 01/07/2013, 01/01/2010, 01/07/2011, 01/07/2013 (art. 27)

Periode van geldigheid van 16/09/2009 tot ...