help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 12 december 2012 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector - Referentiejaar 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2012
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2012
Editie:1
Pagina:86924
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: datum is niet vermeld
Uitwerking: 01/01/2012
TT: 31/12/2013 kan worden beschouwd als de uiterste datum van buitenwerkingtreding.

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot 31/12/2013