help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de administrateur-generaal (van het Agentschap Onroerend Erfgoed) van 8 november 2012 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 08/11/2012
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/11/2012
Edition:2
Page:67204
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 18/11/2012 au 13/12/2013
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van het Agentschap Onroerend Erfgoed)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.