help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 oktober 2012 tot opheffing van ministeriële besluiten houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter bestrijding van bepaalde varkensziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/2012
Pagina:65951
Advies van de Raad van State 51610
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/11/2012 tot ...