help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 tot wijziging van artikel 6undecies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/2012
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/2012
Editie:2
Pagina:62366
  • 25/10/2012 (Rechtzetting)
    Art. 1, 2 en bijlage: verkeerd bijlage-nummer ("bijlage III" in plaats van "bijlage II")
Advies van de Raad van State 51687
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2012

Periode van geldigheid van 01/09/2012 tot ...