help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 tot goedkeuring van het waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2012
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2012
Editie:1
Pagina:54026
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking (overeenkomstig art. 54 van het OBHG 20/10/2006)

Periode van geldigheid van 15/09/2012 tot ...
Opmerkingen Art. 54, eerste en tweede lid, van het OBGH 20/10/2006 bepaalt respectievelijk, enerzijds: "Vóór 22 december 2009 stelt de Regering het beheersplan definitief vast" en, anderzijds: "Het besluit van de Regering dat het plan definitief goedkeurt, moet gemotiveerde antwoorden bevatten op de opmerkingen of suggesties die volgens de regels werden ingediend in de loop van het openbaar onderzoek". Bijgevolg blijkt niet duidelijk wat het voorwerp van de machtiging die aan de Regering wordt toegekend -machtiging om het betrokken beheersplan vast te stellen of goed te keuren- inhoudt.