help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 april 2010 betreffende de wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2009 houdende nadere regels betreffende de subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemenChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2010
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 26/05/2010
Editie:2
Pagina:32057
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2010

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot 31/12/2012
Opmerkingen Dit besluit werd enkel bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en werd opgenomen in de rubriek "Andere besluiten - Verlenging erkenningen"