help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2011
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/2012
Pagina:7192
  • 13/09/2012 (Rechtzetting)
    1) Art. 3

    2) Terminologie (Nederlandse tekst)
Advies van de Raad van State 50118
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/07/2012 of 31/07/2012 ("zes maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 8 tot 12: dag van bekendmaking

Overgangsregelingen: art. 21Periode van geldigheid van 30/01/2012 tot 26/12/2016
Opmerkingen Gelet op de gekozen wijze van iwt (met uitzondering van de artikelen 8, 9, 10, 11 en 12), nl. "zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad", is het onmogelijk om met zekerheid uit te maken of de inwerkingtreding plaatsvindt op 30/07/2012 of op 31/07/2012.