help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 november 1991 betreffende de regeling voor het tijdelijk uit productie nemen van bouwland voor het teeltjaar 1991-1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1991
Pagina:28160
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1991

Periode van geldigheid van ... tot 31/08/1992
Opmerkingen 1991 - 1992