help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, wat betreft de overgang van een personeelslid van het volwassenenonderwijs of het deeltijds kunstonderwijs naar een hogeschool


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/10/2011
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 25/11/2011
Edition:3
Page:70005
Avis du Conseil d'Etat 50056
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2011

Période de vigueur du 01/09/2011 au ...