help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit (lees: besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) van 3 november 2011 houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/11/2011
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/2011
Editie:3
Pagina:69969
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012 ("op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...
Opmerkingen Sinds 01/01/2016 (datum van bekendmaking in het BS) worden de besluiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle niet meer opgenomen in de databank en worden ze niet langer bijgewerkt. Om deze besluiten en hun bijwerking te raadplegen, zie Justel of Jurion.

Jurion is een juridische databank die wordt beheerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatie?language=nl