help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 2011 tot subdelegatie van een aantal algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 12/07/2011
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/07/2011
Page:43318
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2011

Période de vigueur du 01/07/2011 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 24 is slechts gedeeltelijk geanalyseerd omdat geen enkel spoor van de bekendmaking van het opgeheven besluit van de algemeen directeur van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Ruimte en Erfgoed van 5 mei 2011 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan Karel Robijns, adjunct van de directeur bij het agentschap Ruimte en Erfgoed werd gevonden.