help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 2011 tot uitvoering van artikel 10, §1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen voor de jaren 2008 en 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/2011
Pagina:43193
Advies van de Raad van State 49283
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT: 2008 en 2009

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2009
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.