help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 april 2011 tot wijziging van het artikel 32, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/2011
Pagina:28512
Advies van de Raad van State 49288
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2011 ("op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/07/2011 tot ...