help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 februari 2011 houdende goedkeuring van de Beslissing 14557 - (10/35) van de raad van beheer van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de Nieuwe Leningsovereenkomsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/02/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/2011
Editie:2
Pagina:15094
Advies van de Raad van State 49240
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/03/2011 tot ...
Opmerkingen Behalve het voorliggend besluit dat als voorbeeld werd opgenomen, zijn niet opgenomen in de databank: de koninklijke besluiten die een minister machtigen om aan een internationale instelling kennis te geven dat België een beslissing van die instelling aanvaardt.