help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 februari 2010 houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. Overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie voor moleculaire biologie, gedaan te Genève op 13 februari 1969;
2. Overeenkomst houdende oprichting van het Europese Laboratorium voor moleculaire biologie, gedaan te Genève op 10 mei 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/2010
Pagina:64313
Advies van de Raad van State 46362
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/11/2010 tot ...