help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting van 27 september 2010 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van het departement Financiën en Begroting en tot werking van het operationeel comité inzake kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 27/09/2010
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 01/10/2010
Page:59665
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2010

Période de vigueur du 01/10/2010 au 28/02/2014
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 28 heft het besluit op van de waarnemend directeur-generaal van de administratie budgettering, accounting en financieel management van 19 maart 1999 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën en begroting aan ambtenaren van de administratie budgettering, accounting en financieel management, die niet in de databank opgenomen is en ook niet bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad.

Het ministerieel besluit van 25 juni 2009, dat als rechtsgrond wordt ingeroepen, is niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad