help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/08/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/09/2010
Pagina:58722
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 29/12/2010 (Duitse vertaling)
  • 22/10/2010 (Rechtzetting)
    Advies RvS nr. 47624 toegevoegd (dit advies betreft niet het KB van 18/08/2010)
Advies van de Raad van State 48101
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/10/2010 tot ...
Opmerkingen Interpretatie van het begrip "archieven": zie arrest RvS br. 226018 van 10/01/2014: onder dit begrip zijn niet begrepen de documenten van gemeenten, provincies en openbare instellingen die aan hun controle of administratief toezicht zijn onderworpen die nog een nut hebben voor de administratie en die zijn opgesteld ter uitvoering van regelgeving waarvoor de gewesten thans bevoegd zijn.