help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/08/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/09/2010
Pagina:56407
Advies van de Raad van State 48552
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit treedt in werking op 01/01/2011 voor de kandidaat-vrijwilliger en op 01/08/2011 voor de kandidaat-onderofficier.

Overgangsbepalingen: art. 4 en 5

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...