help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2010 tot wijziging van het besluit van 18 mei 2006 inzake de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de opmaak of wijziging van hun gemeentelijk ontwikkelingsplan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2010
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2010
Editie:2
Pagina:34419
Advies van de Raad van State 47844
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/06/2010 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.