help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van 10 mei 2010 houdende wijziging van de vaststelling van de organisatie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/2010
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/2010
Editie:1
Pagina:31794
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/05/2010

Periode van geldigheid van 10/05/2010 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.