help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 januari 1991 tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking bevoegd zijn inzake beoordeling en tuchtzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/1991
Pagina:14482
Advies van de Raad van State 20277
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking