help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 april 2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk

[Codex over het welzijn op het werk - Titel IV (Omgevingsfactoren en fysische agentia), Hoofdstuk V (Kunstmatige optische straling)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/05/2010
Pagina:25349
Advies van de Raad van State 47891
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/05/2010 tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van artikel 2 tot 23 van dit besluit vormen hoofdstuk V van titel IV van de Codex over het welzijn op het werk