help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/2010
Pagina:20841
Advies van de Raad van State 47034 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/05/2010 ("30 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 12/05/2010 tot 31/12/2014