help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Décret spécial du 14 novembre 2001 modifiant l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée, organisant le régime des sessions du Parlement wallon


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/2001
Aard van de akte: Décret spécial de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/2001
Pagina:41071
Advies van de Raad van State P
Inwerkingtreding / Uitwerking Jour de publication