help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 januari 2010 houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Bank van België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2010
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/2010
Pagina:8088
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 7: de datum is niet vermeld
Art. 8 en 9: 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/02/2010 tot ...
Opmerkingen Het voorwerp van het besluit is breder dan een goedkeuring. Zie art. 8.

Bijlage(n)
Aard Datum    
V 22/12/2009